WIE ZIJN WIJ ?

EEN BEETJE GESCHIEDENIS

De vzw Médiation et Conciliation en droit social (afgekort MC Sociale) is voortgekomen uit een informele werkgroep die, bij de oprichting in 1999, bestond uit de voorzitter van de arbeidsrechtbank van Brussel, magistraten, de toenmalige Voorzitter van de vereniging van rechters in sociale zaken, rechters in sociale zaken, advocaten en vertegenwoordigers van verschillende syndicale en patronale organisaties.

Al deze personaliteiten, een groep idealisten, hadden de overtuigde wil om iets nieuws toe te voegen aan het juridische landschap in België.

Administratief gezien, heeft onze vzw het licht gezien op 25 oktober 2004.

ONS DOEL

Zoals wordt hernomen in de statuten heeft onze vzw tot doel de promotie en ontwikkeling van de minnelijke schikking en de bemiddeling in het sociaal recht en meer in het bijzonder in het individueel arbeidsrecht.

ONZE ORGANISATIE

Bovenop de klassieke organen van een vzw (Raad van Bestuur, Algemene Vergadering) ontwikkelt onze vzw zich op twee niveaus :

  • de Werkgroep (WG), die regelmatig (jaarlijks 4 tot 5 keer) samenkomt. Deze heeft tot doel om na te denken over de beste middelen om in te zetten om zowel de minnelijke schikking als de bemiddeling in het arbeidsrecht te promoten. De vergaderingen staan open voor iedereen die erin wil investeren om de geest van de bemiddeling kenbaar te maken en te ontwikkelen in onze maatschappij.
    De opgeworpen, geanalyseerde en goedgekeurde ideeën, worden uitgewerkt en op het terrein in praktijk gebracht door de "projectgroepen".
  • de Projectgroepen (PG) verzamelen deelnemers afkomstig van verschillende achtergronden : magistraten, advocaten, rechters in sociale zaken, syndicaal en patronaal afgevaardigden, fiscale deskundige, enz… Deze multidisciplinaire groepen worden de echte actoren in de ontwikkeling van onze vzw.
    Momenteel zijn volgende projectgroepen actief "Vorming", "Marketing – Communicatie – Promotie", "Scholen", "Ondernemingen en Beroepsfederaties" en "Vakbonden".

De vereniging werd officieel erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) als Vormingscentrum geschikt om gekwalificeerde opleidingen in bemiddeling te geven.
De leden van de vzw zijn lid bij verschillende nationale en Europese instanties in het domein van de bemiddeling.

Wenst u meer informatie over de bemiddeling en/of de minnelijke schikking, bent u op zoek naar een bemiddelaar of wenst u lid te worden van de VZW ? Aarzel dan niet ons te contacteren !